ÖHU stefna Ísfell ehf

Tilgangur ÖHU stefnu Ísfells

Með þessari stefnu vill Ísfell ehf tryggja stöðugar umbætur í öryggis og umhverfismálum hjá fyrirtækinu með því að leggja áherslu á vel skilgreinda verkferla og stefnu í daglegum rekstri fyrirtækisins. Ísfell ehf einsetur sér að bjóða upp á öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk sitt.
Ísfell ehf telur mikilvægt á að vinna stöðugt að úrbætum í öryggis- og heilbrigðismálum til að tryggja starfsumhverfi starfmanna sinna og annarra sem vinna í verkefnum á vegum Ísfells.

Markmið ÖHU stefna Ísfells felur í sér

  • Að hverjum starfsmanni líður vel og hann fari ávallt heill heim úr vinnu.
  • Starfsumhverfi sé öruggt og heilsusamlegt.
  • Veita nauðsynlega þjálfun og fræðslu í öryggismálum.
  • Uppfylla kröfur um lög, reglurgerðir og staðla.
  • Greina áhættu, rannsaka atvik og vinna að úrbótum eftir greiningu.
  • Að vernda og hlúa að umhverfinu með því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar.
  • Upplýsingastreymi sé eins gott og hægt sé.
  • Aðgerðir til að fyrirbyggja slys eða heilsutjón hafi forgang fram yfir venjuleg störf.
  • Að öryggi viðskiptavina sé í samræmi við ÖHU stefnu Ísfells, eins og framst sé kostur.